Detektivní služby

V rámci detektivní činnosti vám nabízíme monitorování objektů, osob a věcí. Vždy zákazníkům podáváme zprávu o průběhu děje doplněnou o fotografie nebo kamerový záznam. Další službou je kontrasledování – činnost, během níž zjišťujeme, zda je daný objekt či osoba sledována. Veškeré tyto činnosti jsou z hlediska přípravy i výběru osob poměrně náročné, proto je třeba počítat s adekvátní cenou. Je důležité si uvědomit, že na takovou činnost je zapotřebí ne jeden či dva detektivové, ale celý tým profesionálů.

V rámci detektivních služeb zajistíme prověřování firem nebo osob, případně jejich vyhledávání. Nejedná se pouze o ty možnosti, že s danou osobou či společností chcete například obchodovat. Týká se to i případů, kdy Vás někdo poškodí na Vašich právech. Řešili jsme případ, kdy v nejmenovaném deníku vyšla informace v podobě srovnávacího testu, která poškozovala dobré jméno jedné společnosti. Nám se podařilo prokázat, že to bylo úmyslné, a předložili jsme pro danou záležitost jasné důkazy.

V naší nabídce detektivních služeb najdete samozřejmě i klasické detektivy do obchodních jednotek. Náš detektiv pomůže také společnostem, které se potkávají s vnitřní kriminalitou. Bude pracovat jako kterýkoliv váš zaměstnanec a zároveň bude monitorovat, kde nastávají Vaše ztráty a kdo za nimi stojí.

Nabízíme také prohlídky prostor před neoprávněnými odposlechy. Postaráme se o zabezpečení prostorů a nastavení takových pravidel, aby k těmto situacím nemohlo docházet. Pokud máte důležité jednání a trápí vás oprávněná obava, že by mohlo dojít k pokusu o odposlech, zajistíme (čisté) prostory tak, aby průběh jednání nebyl nikým rušen.